wie-wij-zijn

Over ons

Welkom op de website van de stichting ISECK. ISECK is de afkorting van Interkerkelijke Stichting Evangelisch Centrum Koenraad.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het bieden van een christelijke woonomgeving aan jongeren in de leeftijdsgroep van 17 tot 25 jaar. De prioriteit ligt bij hen die de overstap van het ouderlijk huis naar zelfstandig wonen maken.

Middelen

ISECK exploiteert vier panden in Eindhoven, de Hoogstraat 414, de Cyclamenstraat 11, de Blaarthemseweg 21 en de Peter van Anrooylaan 80. In de Hoogstraat zijn 12 kamers, in de Cyclamenstraat 8, in de Blaarthemseweg 8 en in de Peter van Anrooylaan 9. De grote huiskamer en keuken geven de groep gelegenheid voor gezamenlijke activiteiten. In de huizen is de samenstelling van de woongroep heel gevarieerd; meisjes en jongens, diverse kerkelijke achtergronden, diverse opleidingen en diverse leeftijden. Naast hun eigen kamer hebben zij ook een aandeel in de gemeenschappelijke voorzieningen (woonkamer, -keuken), die zij samen gebruiken. Vanuit hun eigen christenzijn dragen zij bij aan een daarop aansluitend gemeenschappelijk woonklimaat.

Doelgroep

ISECK biedt de mogelijkheid tot gezamenlijke kamerbewoning aan jonge mensen die zich erop richten om in hun levensstijl hun christenzijn tot uitdrukking te brengen. Dat houdt onder meer in wederzijdse belangstelling tonen, en samen optrekken. De woongroep bouwt zelf de vorm op waarin de doelstelling gestalte krijgt. De hoofdbewoner is daarbij stimulator en coördinator. Het bestuur volgt op afstand, maar met belangstelling de gang van zaken. Jonge mensen in hun ontwikkeling zoeken soms steun en mogen die in zekere mate verwachten bij huisgenoten, hoofdbewoner of bestuur. Maar met betrekking tot ondersteuning beperkt het bestuur zich tot bewoners die een geregeld leven hebben en waarbij geen sprake is van professionele begeleiding. Ontstaat er tussen een meisje en een jongen uit de kring van de huisgenoten een relatie, dan achten wij het wijs dat één van beiden naar een andere huisvesting zoekt. Het is niet toegestaan dat zulke huisgenoten bij elkaar overnachten.

Bestuur

Het bestuur volgt met meeleven en medeverantwoordelijkheid de wijze waarop aan de woongemeenschap inhoud wordt gegeven. Middels een daarvoor aangewezen lid van het bestuur is er regelmatig contact met de woongemeenschap, waarbij de hoofdbewoners het eerste aanspreekpunt zijn. De hoofdbewoners nemen het initiatief om tot enkele gemeenschappelijke activiteiten te komen (gezamenlijke maaltijd; gezellige avond); de bewoners zijn bereid in de opzet mee te denken en aan de uitvoering deel te nemen. De taak van de hoofdbewoners omvat het toezicht houden op de Huisregels (inclusief ‘Toevoegingen op de Huisregels’, welke per huis verschillen) en het contact met het bestuur. Zij kunnen praatpaal zijn voor bewoners, maar hebben geen verantwoordelijkheid voor een of andere vorm van begeleiding.

huizen

Huizen

ISECK heeft de volgende panden in exploitatie

  • Hoogstraat 414, 5654 NK Eindhoven (“Huize Hoogstraat”)
  • Cyclamenstraat 11, 5644 KH Eindhoven (“Cyclamenstraat”)
  • Blaarthemseweg 21, 5654 NR Eindhoven (“Het Voorhuis”)
  • Peter van Anrooylaan 80, 5654 MD Eindhoven (“Het Achterhuis”)

In elk pand van de 4 panden is een hoofdbewoner. Voor elk pand geldt dat de hoofdbewoner het initiatief neemt om tot enkele gemeenschappelijke activiteiten te komen (bijvoorbeeld de gezamenlijke maaltijden of een gezellige avond); de bewoners zijn bereid in de opzet mee te denken en aan de uitvoering deel te nemen. De taak van de hoofdbewoners omvat het toezicht houden op de Huisregels (inclusief ‘Toevoegingen op de Huisregels’, welke per huis verschillen) en het contact met het bestuur. Zij kunnen praatpaal zijn voor bewoners, maar hebben geen verantwoordelijkheid voor een of andere vorm van begeleiding.

Klik op één van de onderstaande afbeeldingen om meer over een huis te weten te komen.

Huize Hoogstraat
Het Voorhuis
contact

Contact

Benieuwd naar wat er met jouw gegevens gebeurd? Bekijk hier ons privacy beleid.

Bij aanmelding kunt u gebruik maken van het volgende inschrijfformulier: