Home

Welkom op de website van de stichting ISECK. ISECK is de afkorting van Interkerkelijke Stichting Evangelisch Centrum Koenraad.
ISECK exploiteert vier panden in Eindhoven, de Hoogstraat 414, de Cyclamenstraat 11, de Blaarthemseweg 21 en de Peter van Anrooylaan 80. In de Hoogstraat zijn 12 kamers, in de Cyclamenstraat 8, in de Blaarthemseweg 8 en in de Peter van Anrooylaan 9.

De grote huiskamer en keuken geeft de groep gelegenheid voor gezamenlijke activiteiten. In de huizen is de samenstelling van de woongroep heel gevarieerd; meisjes en jongens, diverse kerkelijke achtergronden, diverse opleidingen en diverse leeftijden.

ISECK biedt de mogelijkheid tot gezamenlijke kamerbewoning aan jonge mensen die zich erop richten om in hun levensstijl hun christenzijn tot uitdrukking te brengen. Dat houdt onder meer in wederzijdse belangstelling tonen en samen optrekken. De woongroep bouwt zelf de vorm op waarin de doelstelling gestalte krijgt. De hoofdbewoner is daarbij stimulator en co÷rdinator.