Privacy Voorwaarden

 1. Algemeen:

Deze privacyverklaring is de afdekking van de eisen die zijn opgesteld in de wet:

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze wet is van toepassing per 25 mei 2018.

 1. De compacte inhoud van de wet.

De compacte inhoud van de wet zegt dat er in elke organisatie duidelijkheid moet zijn aangaande de gegevens die bij de organisatie bekend zijn over degenen die verbonden zijn met de organisatie op welke wijze dan ook. Uiteraard is deze compacte inhoud lang niet volledig.

 1. Welke doelgroep:

Onze doelgroep bestaat slechts uit de huidige, toekomstige en vorige bewoners.

Van de vorige bewoner wordt nog twee jaar nadat het huurcontract beeindigd is alle gegevens bewaard. Dit omdat er al dan niet nog verrekeningen van zaken dient plaats te vinden.

Van de huidige bewoners zijn alle relevante gegevens in ons systeem aanwezig om een goede en adequate administratie te voeren en vooral om onze doelstelling te bereiken, nl. dat we weten dat onze bewoner practiserend gelovige is.

Van de toekomstige bewoners dienen eveneens dezelfde gegevens om dezelfde reden bij ons bekend te zijn.

 1. Welke gegevens zijn van belang.

Alle gegevens die wij nodig hebben voor een goede administratie van onze stichting, worden door de stichting beheerd. Dit zijn de gegevens die de aspirant huurders zelf opgeven op ons inschrijvingsformulier. De aspirant huurders die uiteindelijk geen kamer bij ons huren, van deze personen worden al deze gegevens een jaar na opgave verwijderd. 

 1. Datalekken.

Wanneer datalekken geconstateerd zijn, zal dit onverwijld aan onze bewoners worden meegedeeld. Tevens worden deze eventuele datalekken gedocumenteerd. Tot op heden is ons niets bekend van eventuelke datalekken.

 1. Persoonlijke omgeving

Wanneer u zich aanmeldt bij onze persoonlijke omgeving, vragen wij u om enkele (bijzondere) persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

 1. E-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

 1.  Cookies

Onze website -https://iseck.nl/- maakt geen gebruik van “cookies”.

 1. Doeleinden

Iseck verzamelt en gebruikt (bijzondere) persoonsgegevens enkel voor de genoemde doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid. U keurt het gebruik hiervan goed omdat wij anders de persoonsgegevens niet kunnen aanwenden voor het beoordelen of er wij u een woonruimte kunnen verhuren.  

 1. Derden

De informatie wordt enkel op onze eigen server opgeslagen en niet met derden gedeeld.

 1. Veranderingen

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website -https://iseck.nl/   Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 1. Persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers van onze website -https://iseck.nl/- de gelegenheid tot het inzien, wijzigen, of verwijderen van de persoonlijke informatie die op dat moment op onze server staat.

 1. Vragen en feedback

Indien u vragen heeft of nader geinformeerd wilt worden, dan kunt u deze vragen rechtstreeks verzenden aan onze secretaris: info at iseck.nl

Geïnteresseerd? Kom in contact!

Inschrijfformulier

  Acceptatie van onze Privacy Voorwaarden is verplicht.