Terug naar Huizen

Huize Hoogstraat

Hoogstraat 414, 5654 NK Eindhoven

Huize Hoogstraat ligt zoals de naam doet vermoeden met de voorkant aan de Hoogstraat en inderdaad met de achterkant aan de Laagstraat. Aangezien er slechts enkele huizen zijn in Eindhoven die dit voorrecht hebben is het zeker de moeite waard een bezoek te brengen aan nummer 414. Het pand is eigendom van de stichting ISECK, welke ook nog huizen onder beheer heeft aan de Cyclamenstraat, de Blaarthemseweg en de Peter van Anrooylaan. De panden zijn bedoeld als onderdak voor jonge christen studenten. De afstand die overbrugd moet worden om van de voordeur tot aan het hek achter in de tuin te lopen is aanzienlijk en brengt u dan ook langs een groot aantal opmerkelijke en aangename vertrekken en gebruiksvoorwerpen.
Om te beginnen loopt u de gang door en komt een prachtige kapstok en postbus tegen. Deze stukken houtwerk zijn nog van voor de oorlog en als u goed kijkt kunt u op de muur nog muurschilderingen vinden uit een veel oudere tijd. (Dit even om aan te geven waar de wortels van huize Hoogstraat liggen). Halverwege de gang kunt u rechtsaf slaan en komt u bij wat kamers en ook bij de kelder van het huis uit. Nu is daar sinds de vroegere dagen van het huis al een wijnrek aanwezig waar u werkelijk honderden flessen wijn kunt stallen. Uiteraard blijft het bij die mogelijkheid want de bewoners van dit huis zijn en blijven studenten en dus is hun keelgat groter dan hun portemonnee. Wat u wel kunt vinden in de kelder (vooral in de winter) zijn de tuinstoelen, met de daarbij behorende kussens. Dit laatste om het verblijf in de tuin gedurende de zomer maanden te veraangenamen, maar daarover straks meer.
Wanneer u de weg naar boven weer hebt gevonden en verder loopt richting de Laagstraat komt u terecht in de eetkamer.. De eetkamer is uitgerust met piano, dartbord en een kleine handvol koelkasten. Kortom geen gebrek aan vertier en voedsel. Voordat u zich naar de tuin begeeft, blikt u nog even naar binnen en ontdekt naast de eetkamer ook nog een woonkamer. Dit vertrek verdient wel even de nodige aandacht aangezien in de winter maanden het grootste deel van het sociale leven zich hier afspeelt. Natuurlijk heeft ook hier de tijd niet stil gestaan en kunt u neerstrijken op een bank en een gesprek beginnen met een van de huisgenoten, of genieten van een film.

U hebt vandaag nog meer te doen, dus vervolgt u uw weg richting de Laagstraat; u treedt de tuin binnen.
De tuin van de Hoogstraat is net als de meeste onderdelen van de Hoogstraat een plaats waar genoten wordt van het leven. Op de Hoogstraat is het leefpatroon van de bewoners over het algemeen dan ook iets rustiger dan de gemiddelde burger en ervaart men de typische Bourgondische levenshouding die men in het mooie Brabant kan vinden. Om een korte impressie te geven van het leven in de tuin gedurende de zomermaanden volgt hier een kort citaat uit een brief van een van de bewoners aan een vriend die overweegt in Eindhoven te gaan studeren.

“De zomerdagen worden op de Hoogstraat negen van de tien keer begonnen met een ontbijt op een ligstoel in de tuin en afhankelijk van het aantal colleges wordt deze tijd in de tuin verlengd met een ruim aantal uren. Er gaan zelfs dagen voorbij dat men tussen het opkomen en het ondergaan van de zon zijn of haar tuinstoel niet hoeft te verlaten (dit kan inderdaad ook gevolgen hebben voor het aantal behaalde studiepunten). Uiteraard wordt er bij dit alles gedacht aan voedsel, in de vorm van een lekkere BBQ.”
U bent nu dus op de hoogte van het leven in de tuin en vervolgt rustig uw gang naar het hek, aan het einde van de tuin. U komt in de Laagstraat aan en bent weer terug in de harde en meedogenloze maatschappij van ons kikkerlandje…

U loopt de straat uit en vraagt zich af of het werkelijkheid was wat u mee hebt gemaakt in de afgelopen paar uur of dat het een droom was. En sterker nog: “Als het geen droom was, hoe zult u dan zeker weten dat het de volgende net zo mooi is als het vandaag was”?
Nu hoeft u zich over dat laatste niet druk te maken want Hoogstraat 414 is nog altijd in handen van 12 uitgelaten ex-pubers die, naar 1 Thess 5:21 “alles beproeven en het goede daarin behouden”. Zij worden hierbij bijgestaan door oud-bewoners die te pas en te onpas aan komen waaien. Een van de gelegenheden waar er zeker een aantal oud-bewoners aanwezig is is de kerstmaaltijd, welke meestal ergens in het voorjaar gehouden wordt. Bij de afgelopen kerstmaaltijd waren er zelfs 2 kerstbomen aanwezig, één verticaal en één horizontaal.

Wilt u langs komen voor een lekker bakkie, een goede film of zomaar, schroom dan niet binnen te treden; u kent nu immers de weg. U zult dan zeker hartelijk onthaald worden door een bewoner.

Geïnteresseerd? Kom in contact!

Inschrijfformulier