Kamertoelating

Toelatingseis

Over de toelating wordt beslist door het bestuur samen met de hoofdbewoner (als een kennismaking met de bewoners van het huis al heeft plaats gevonden). 

De vereisten waaraan elke huurder dient te voldoen zijn:
 • Van de bewoners wordt een Christelijke levensovertuiging verwacht die duidelijk naar voren komt in hun levenswandel.
 • Van iedere bewoner wordt verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het geven van inhoud en vorm van het Christelijke karakter van de huizen.
 • Bewoners dienen een geregeld leven te hebben zonder professionele (psychische) begeleiding.
Van bovengenoemde regels kan door het bestuur afgeweken worden. 

In volgorde van gewicht zijn de overige toelatingscriteria:
 • Leeftijd: leeftijdsbereik is 17 tot 25 jaar. De jongsten in die groep hebben voorrang, zeker wanneer ze voor het eerst uit huis gaan wonen.
 • Woonafstand: hoe verder je van Eindhoven woont hoe groter de kans op een kamer.
 • Samenstelling van de woongroep: kerkelijke herkomst is meestal geen criterium, wel of je je christenzijn - of je dat nu van huis uit hebt meegekregen of later hebt gevonden - met anderen samen tot uitdrukking wilt brengen. Verder streven we naar een goed evenwicht tussen meisjes en jongens.

Procedure

 1. Aanmelden is kosteloos en kan het hele jaar door, maar wie het eerst komt, die het eerst maalt.
 2. De secretaris stelt de wachtlijst van kandidaten samen.
 3. Omdat er veel kamers vrijkomen in de zomer wordt er aan het einde van het collegejaar een kennismaking georganiseerd met net zoveel kandidaten als er kamers vrijkomen. Het doel is om kennis te maken met elkaar (bewoners, kandidaten en bestuur) en kandidaten gelegenheid te geven zich een beeld te vormen van de huizen en de kamers die vrijkomen.
 4. Na deze kennismaking beslist het bestuur over toelating.
 5. Na toelating verzorgt de secretaris de contracten die in de regel in gaan per 1 augustus.