bestuur


Bestuur

"Het bestuur volgt met meeleven en medeverantwoordelijkheid de wijze waarop aan de woongemeenschap inhoud wordt gegeven. Middels een daarvoor aangewezen lid van het bestuur is er regelmatig contact met de woongemeenschap, waarbij de hoofdbewoners het eerste aanspreekpunt zijn. Het bestuur volgt de studentenopafstand, maar met belangstelling de gang van zaken. Jonge mensen in hun ontwikkeling zoeken soms steun en mogen die in zekere mate verwachten bij huisgenoten, hoofdbewoner of bestuur. Maar met betrekking tot ondersteuning beperkt het bestuur zich tot bewoners die een geregeld leven hebben en waarbij geen sprake is van professionele begeleiding."